Odťahujeme všetky kategórie vozidiel

30.12.2012 08:13

Od motocykla až po kamión

Na naších strediskách v Banskej Bystrici vo Zvolene a v Žiari nad Hronom

disponujeme technikou, ktorá dokáže odtiahnuť každé motorové vozidlo.

Špecializujeme sa hlavne na likvidáciu následkov dopravných nehôd a odťah nepojazdných vozidiel, 

ale aj prepravu pracovnej strojov, plošín, poľnohospodárskych strojov a zariadení.